PRIVACY VERKLARING ijsclub Vooruitgang Zuidland
Versie 1.1 (15-11-2021)
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van ijsclub Vooruitgang Zuidland.
Privacygevoelige informatie oftewel persoongegevens worden verwerkt om de leden administratie op orde te houden. Omdat ijsclub Vooruitgang Zuidland voorzichtig omgaat met persoonsgegevens worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Via deze verklaring laten we u weten welke gegevens er verzameld worden en wat we met deze informatie doen.
Waarvoor worden de verzamelde gegevens gebruikt
Wanneer u zich aanmeld om lid te worden van ijsclub Vooruitgang Zuidland dan vragen we uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u in ons systeem te zetten zodat wij u als lid kunnen identificeren, kunnen bereiken en kunnen helpen als lid zijnde van de vereniging. De gegevens worden extern en beveiligd opgeslagen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Gegevens die we van u verlangen bij het aanmelden als lid:
Uw voor, achternaam en geboortejaar.
Om u te kunnen identificeren en te koppelen aan de juiste lidmaatschap tarief.
Uw straatnaam, nummer, postcode en woonplaats
Om u te voorzien van een officiële lidmaatschap kaart.
Uw e-mail adres.
Om u te voorzien van belangrijke emails omtrent uw lidmaatschap en uw rechten als lid.
Uw telefoon nummer.
Om u altijd te kunnen berijken bij urgente omstandigheden.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verstuurd, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms wordt er dan gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring tenzij wij van te voren je toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U heeft het recht op de overdracht van de gegevens naar een andere partij. U heeft het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Als U klachten heeft over hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hier een melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) Het verstrekken van de persoonsgegevens is een voorwaarde om lid te worden van ijsclub Vooruitgang Zuidland. De betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) is verplicht de gegevens te verstrekken, als de gegevens niet verstrekt worden dan kan er geen lidmaatschap toegewezen worden aan de betrokkene.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via ons
Vragen en feedback
Als u vragen of feedback heeft kunt u contact met ons opnemen via ons